Икономика

Топлофикация ВТ със съвети за подобряване качеството на отопление в домовете

Топлофикация-ВТ излезе с полезни съвети към абонатите си, свързани с качеството на отоплението в домовете им.:

Консумацията на топлинна енергия не намалява пропорционално на изключените отоплителни тела.

Правилното проветряване на жилищното помещение – Проветрявайте често, за кратко време, при широко отворени прозорци. При постоянно отворени врати и прозорци, топлината във Вашето жилище се губи и се отразява на сметките Ви за топлинна енергия.

Не регулирайте температурата с отварянето на прозорец, а с термостатичен вентил.

Пред отоплителните тела не трябва да има мебели, плътни завеси, декоративни решетки.

Настройте температурата, която е комфортна спрямо Вас и Вашето семейство.

Не отоплявайте цялото жилище само с един радиатор. В този случай мощността на радиатора е недостатъчна и той ще работи постоянно с максимална мощност, разпределителят ще отчете голям брой деления и сметката за отопление ще бъде много по-голяма, отколкото при използване на всички радиатори на икономичен режим.

За да избегнете преразход на топлинна енергия от радиаторите, никога не оставяйте радиаторните вентили на максимална позиция. В това положение вентилът не се затваря автоматично и разпределителят отчита голям разход на енергия. Това ще увеличи сметката Ви.

Когато се налага по-дълго време да отсъствате от жилището – не затваряйте вентила докрай. Оставете го на делението „*”. Така дори навън да паднат много ниско температурите, радиаторите няма да замръзнат и да стане авария.

Не се стремете да поддържате еднаква температура в цялото жилище. По- икономично е в неизползваните помещения да се поддържа по-ниска температура. По-ниските температури в стаите през нощта и през деня, когато сте на работа, също водят до пестене на топлинна енергия, без това да се отрази на Вашия комфорт.

Ако не ползвате помещението за по-кратък период от време (например в рамките на деня), поставете вентилите на положение 1 или 2 и по този начин – когато се върнете в къщи, стаята по-лесно и икономично ще се затопли, когато върнете вентила в желаната позиция.

Недобре уплътнените прозорци и врати, както и лошата топлоизолация на жилището са фактор за увеличено потребление на топлинна енергия. Уплътнете добре вратите и прозорците на жилището – така ще намалите количеството на топлинна енергия, необходимо за затоплянето на помещенията Ви.

Следете за повреди в крановете на мивките и душовете във Вашето жилище. Едно капещо кранче пропуска ценно количество вода, което може да бъде спестено. Не допускайте повреда на крановете и при наличие на такава вземете незабавно мерки за отстраняването.

Ако отоплението е пуснато, но радиаторите не греят добре – възможно е в тях да има въздух. За да ги освободите от въздуха, отворете всички термостатни вентили на максимална степен и уведомете упълномощеното лице да допълни инсталацията. За да предотвратите появата на подобен проблем, преди старта на всеки отоплителен сезон оставете вентилите отворени на максимална позиция.

Най-сигурният начин за отчет на всички уреди за дялово разпределение е дистанционният. При него липсва субективният фактор:

Отчетът не зависи от физическото присъствие на нашите клиенти;

Не създаваме затруднения на клиентите ни да отсъстват от работа или да прекъсват отпуската си за осигуряване на достъп на отчетник;

Данните се пренасят автоматично от устройството за отчет в софтуера за разпределение, няма риск за човешка грешка в отчета или въвеждането на данните.

При пълен месечен отчет на всички уреди за дялово разпределение не се изготвят изравнителни сметки (Наредба за топлоснабдяване).

За повече информация се обърнете към нашите специалисти на следните телефони: 062/ 642886 , 062 640897 и 0879 25 27 97 или на e-mail: office@toplo-vt.com.