Икономика

„Топлофикация – ВТ” вече издава електронни фактури

„Топлофикация – ВТ” АД започва от този месец издаване на електронни фактури за топлинна енергия за битови клиенти. Избирането на този начин на получаване на месечната фактура за топлинна енергия ще осигури на клиентите много предимства, мотивират се от дружеството:

Електронната фактура отговаря на изискванията на българското законодателство (Закон за ДДС, Закон за Счетоводството и Закон за Електронния Документ и Електронния подпис);

Електронната фактура ще изглежда както фактурата, която клиентите получават и в момента на хартиен носител;

Електронната фактура може да се разглежда на компютър в електронен формат и е достъпна по всяко време на денонощието;

Електронната фактура се получава веднага след нейното издаване, за което потребителите ще бъдат уведомени със съобщение на посочения в заявлението e-mail адрес;

Електронната фактура не може да бъде взета от друг клиент, не може да бъде изтрита или изгубена;

Електронната фактура е с грижа за околната среда посредством ограничаване на печата и използване на хартия.

За да се присъедините към клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД, които вече получават месечните си фактури за топлинна енергия по електронен път, чрез „Борика – Банксервиз“ АД е необходимо да попълните „Заявление – декларация” по образец приложен в настоящото писмо. „Заявление – декларация” по образец може да получите на място в клиентския център на „Топлофикация – ВТ” АД, ул. „Никола Габровски” № 71А или да го изтеглите от сайта на дружеството.

Попълненото „Заявление – декларация” може да се предостави по един от следните начини:

Сканирано копие на имейл адрес – inkaso@toplo-vt.com или на имейл адрес – office@toplo-vt.com;

На място в клиентския център на „Топлофикация – ВТ” АД, ул. „Никола Габровски” № 71А;

По пощата или чрез куриер.

При издаване на първата електронна фактура ще получите Покана за регистрация от подателя notify@efaktura.bg. При издаване на всяка следваща фактура, ще бъдете уведомявани на регистрирания от Вас e-mail адрес.