Прокуратура

Тихомир Шабов оглави за втори мандат Районна прокуратура – Велико Търново

Прокурор Тихомир Шабов встъпи в длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна  прокуратура – Велико Търново. Той бе избран за втори мандат с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 24.03.2021г.  Актът за встъпване в длъжност беше подписан в присъствието на Таня Недкова – апелативен  прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново и на Христо Христов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Прокурор Тихомир Шабов има над 21 години юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. Неговата професионална кариера започва като следовател в Окръжната следствена служба – Велико Търново, която длъжност заема в периода от 2000 г. до 2006 г. В периода от 2006 г. до 2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, а от 2015 г. до 2020 г. е неин административен ръководител. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 41/18.11.2020 г. е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново. С решение на ВСС от 24.03.2021 г, прокурор Шабов е избран за втори мандат за административен ръководител – районен прокурор на РП- В. Търново.