Образование

Техническият университет в София и ПМГ „Васил Друмев“ ще прилагат нов образователен модел

Споразумение за сътрудничество между Техническия университет в София и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново бе подписано в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. За първи път министърът на образованието и науката възлага иновативна задача на училище, която се изразява в създаване на нов модел на обучение в професионално направление „Компютърни науки“.

Иновацията предвижда създаване на нови образователни, тематични направления, които надграждат компетентностите и знанията, уменията и нагласите за професионална реализация на учениците извън задължителните дисциплини. В направленията от модерните области – дигитално предприемачество, киберсигурност и изкуствен интелект ще се създадат изцяло нови учебни програми по учебни дисциплини на две равнища – стандартно и за напреднали.

Обучението по тези програми ще служи за вход в университет и за работа в местни ИТ фирми с получения от учениците сертификат за знания в областта на информационните, комуникационните и компютърни системи и технологии. Преподаватели и представители на ИТ бизнеса ще са в изпитните комисии, пред които ще се явяват учениците.

Целта е ПМГ – Велико Търново да се превърне в център за дигитални иновации и реализация на младите хора, които имат подготовка за работа в ИТ индустрията.