Денят

Темата за опазване на водите беше представена пред ученици от Велико Търново

 В седмицата, посветена на Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ и Регионалната лаборатория във Велико Търново приеха 55 ученици от СУ „Емилиян Станев“, СУ „Вела Благоева“ и ПМГ „Васил Друмев“ за беседи и презентации. Темата на срещите беше водата като ограничен ресурс с химичните си свойства, разпространение и употреба, значението на пречиствателните станции за качеството й, както и действията, които всеки от нас може да предприеме, за да я пести.

Групите от училища „Европа“ изненадаха експертите с изработените 18 инфографики на тема „Водата – знание и сила“, 7 от които електронни, в онлайн платформи, на английски език, които показват темата чрез текст, илюстрации, диаграми, снимки и др. Те представиха моделите си след презентация за водата и здравословния начин на живот от експерт на РИОСВ, също на английски език. За своето старание всички участници получиха поощрителни награди от РИОСВ.

Седмокласниците от ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново се включиха с инициативи за Световния ден като организираха изложба на постери във фоайето на училището заедно с магнитен комплект, представящ кръговрата на водата, термометърът на Галилей, който определя температурата в помещението чрез използването на течности, една от които е вода, минилаборатория и плаващ катамаран.