Култура

Театър ВЕСЕЛ отново представя старата столица в „Нощ на театрите”

И през настоящата година великотърновският куклен театър ВЕСЕЛ  ще представи старата столица в „Нощ на театрите”. Международното събитие е част от платформата „Европейска нощ на театрите” и вече няколко години кани всички театрални почитатели да станат част от мащабен културен форум със завладяващи съдържания и арт събития.

На 14 ноември от 11.00 часа Театър ВЕСЕЛ ще представи в салона на НЧ„Искра” спектакъла „ТЕЛЕФОН 112, ПОЗВЪНИ!” като подгряващо събитие от проекта. Пиесата е по текстове на Емелияна Тотева и Веселин Василев. Постановката е дело на Веселин Василев, сценографията – на Емелияна Тотева, а музиката – на Петър Атанасчев.

На 17  ноември от 11.00 часа отново в НЧ„Искра” е  включен още един спектакъл в официалната програма на „Нощ на театрите” – „ЕСЕННА ВЪРТЕЛЕЖКА”. Постановката и сценографията са на Веселин Василев, куклите – на Ани Пулиева и Стефка Кювлиева, а музикалното оформление – на Петър Атанасчев. 

Проектът, иницииран от Театър Добрава и Театър Шибеник в Хърватска, събира хиляди почитатели и зрители. Поетапно към инициативата се включват Босна и Херцеговина, Черна гора, Словакия, Австрия, Словения, Германия, Испания, а по-късно – България, Белгия и Чехия. „Европейска нощ на театрите” е платформа, която обединява всички, имащи отношение към театъра и сцената за създаване и показване на качествено театрално изкуство.

В днешно време театърът има силна необходимост от повече общуване с публиката, общуване отвъд клишето и установеното статукво между зрители и сцена. Благодарение на своята съзидателна енергия, „Нощ на театрите” се превръща в смислено, видимо и очаквано събитие както в София, така и в по-големите градове в България. Нощта успява да обедини институционалната и независимата сцена, като ги включва равноправно в значима европейска платформа.

Подобни културни прояви привличат все повече почитатели на изкуството и го правят достъпно и близко. С реализирането на „Нощ на театрите” България е част от държавите в Европа, които празнуват по този атрактивен начин. Дългогодишната европейска традиция дава възможност на театъра да се „отвори“ към публиката и да привлече младите хора в театралните зали.