Денят Спорт

ТД „Трапезица 1902” отбеляза с два похода Деня на туризма

С два индивидуални похода Туристическо дружество „Трапезица 1902“ отбеляза Деня на туризма. Първата група от Клуба по пешеходен туризъм с председател инж. Станчо Русев изкачи връх Ботев, а втората се състоеше  от участници в Клуба на туристите ветерани, които бяха на поход в района на Кръстец.

Празникът се чества ежегодно в последната неделя на август. Началото на организирането туристическо движение в България се поставя на 19 август 1885 г. по покана на Алеко Константинов. Още през 1902 г. великотърновци организират свое туристическо дружество и го наричат „Трапезица“. Пръв председател е Моско Москов. От тогава до сега всяка година търновчани не пропускат да отбележат с различни инициативи Празника на туризма – празника на обичта към българската природа и волния дух на планинарите.