Култура Образование

Татяна Пачгина от ВТУ с първа награда от Националния студентски фестивал на изкуствата

Изложба конкурс с творби на студенти от четири университета бе открита днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, което е част от Националния студентски фестивал на изкуствата, се проведе онлайн.
Експозицията включва 61 живописни творби, скулптури и графики на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Националната художествена академия в София, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Творбите бяха оценявани от жури в състав проф. д-р Емил Куков, проф. д-р Ралица Игнатова, доц. д-р Диана Захариева и доц. д-р Анна Покровнишка.
Първа награда получиха Камелия Станчева от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Татяна Пачгина от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и Радостин Иванов от СУ „Св.Климент Охридски“. На второ място журито отличи Любима Бърдарова от НХА – София, Екатерина-Мария Миткос от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и Василия Мадолева от ЮЗУ „Неофит Рилски“. На трето място се класираха Мария Белчева от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Елена Жекова и Мария Крумова от СУ „Св.Климент Охридски“ и Милан Благоев и Симеон Евтимов от ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Поощрителни награди получиха Християна Йорданова от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Дамяна Богданцалиева, Джасмин Лозанова и Таиса Вълчкова от СУ „Св.Климент Охридски“, Ганна Текменжи, Иван Еленков, Гергана Младенчева, Борис Георгиев, Ивета Деянска, Ралица Витанова, Яна Евенко, Татяна Лазова, Георги Марулевски, Мария Янчовинчина, Иван Петров и Мартин Бошкилов от ЮЗУ „Неофит Рилски“.