Образование

Таксите в РУО вече могат да се плащат чрез ПОС терминал

Плащанията на дължимите такси за предоставени административни услуги от Регионалното управление на образованието вече могат да се правят чрез ПОС терминал. Устройството е поставено в стая № 6 в сградата на институцията.  ПОС терминалът позволява извършване на парични преводи посредством дебитни или кредитни карти. Сред административните услуги на Управлението са издаване на удостоверение за осигурителен доход и за осигурителен стаж, удостоверение за завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави – от VII до XII клас включително, предоставяне на достъп до обществена информация.