Образование

С 90 000 евро оборудват кабинет по природни науки в търновско училище

Кабинет по природни науки ще бъде разкрит в СУ „Емилиян Станев” до края на месец март. Близо 90 000 евро ще струва оборудването на учебната зала. Средствата са по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния. Водещ координатор на дейностите е Инспекторатът по образование в град Кълъраш. Партньори от българската страна са училища в Силистра, Тутракан и търновското „Емилиян Станев”. „Идеята на проекта е да провери дали, ако кабинетите по природни науки в двете съседни държави бъдат добре екипирани с техника, позволяваща проектна дейност и изследователски подходи в преподаването  – ще подобри уменията на учениците да анализират и приложат теоретично наученото в качествено нова различна ситуация”, обясни директорът на СУ „Емилиян Станев” Кина Котларска.