Икономика

С 50% се е увеличил броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради

През второто тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 54 жилищни сгради със 130 жилища в тях и със  17 750 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 42 други сгради с 33 567 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради   се увеличават  със 170.0%, докато броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 30.9 и 30.5%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради  бележи ръст с 68.0%,  а   общата им застроена площ – с 38.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 50.0%. Същевременно броят на жилищата в тях, както и разгънатата им застроена площ нарастват съответно с 49.4 и 48.0%. При другите видове сгради е регистриран спад на броя на издадените разрешителни за строеж – с 16.0% и ръст на общата им застроена площ – със 165.9%.

 

 

 

 

 

През второто тримесечие на 2017 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 12 жилищни сгради с 12 жилища в тях и с 2 902 кв. м обща застроена площ, и на 20 други сгради с 24 405 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради не се променя, докато броят на жилищата в тях  намалява с 92.5%, а общата им застроена площ – с 86.3%. Броят на започнатите други сгради също не се променя, а тяхната РЗП е повече с 51.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 52%, жилищата в тях – с 53.8%, а разгънатата им застроена площ – с 51.3%. При броя на започнатите други видове сгради е регистрирано увеличение с  11.1%, а тяхната обща застроена площ нараства със 149.3%.