Денят

С 12% са скочили случаите на домашно насилие, ситуацията се е влошила след края на извънредното положение

Близо 12% увеличение на случаите на домашно насилие през 2020 г. отчита ежегодното проучване на AVON и сдружение “Алианс”. Според доклада, след края на въведеното извънредно положение ситуацията се влошава, като и до днес се отчита непрестанен ръст в броя на активните случаи.

Националната гореща телефонна линия 0800 11977, която двете организации създават заедно, предлага денонощна  адекватна подкрепа на пострадалите от домашно насилие в България. За периода от създаването на линията през 2018 г. до лятото на тази година общият брой потърсили подкрепа жени е 904, като само през 2018 г. регистрираните случаи са 114. За година броят им се удвоява и поискалите помощ са вече 373. Тази година, с обявяването на извънредно положение, числото отново расте – 417 жени са позвънили на Националната гореща телефонна линия, а годината още не е приключила. Закрила обаче не търсят само жени – 1.5% от обажданията са от мъже.

Наблюдава се и голямо увеличение на жените, които търсят закрила и настаняване в защитена структура – от 5 жени с едно дете през 2018 г. до 34 жени с 28 деца през тази година.

Линията осигурява подкрепа на тези жени. Те не са сами и имат още някого до тях в момент на страх и несигурност. Понякога за жертвите е голямо успокоение, че заедно с тях има някой свидетел на ситуацията, който може да се притече на помощ. Ясно се усеща и изразената вина на пострадалите жени, които много често сами не успяват да разпознаят, че са жертва на насилие, и смятат, че заслужават или са провокирали ситуацията.

“За нас, на първо място е много важно да покажем на жените, жертва на домашно насилие, че сме до тях. Има на кого да разчитат и не бива да се страхуват да сложат край на, токсичната връзка, в която се намират. Едно по-различно утре ги очаква от другата страна на телефонната линия”, коментира  Венета Димитрова, Търговски директор за AVON. България, Албания и Македония.

От няколко месеца линията има Facebook профил Гореща Линия Домашно Насилие. Също и Facebook страница Национална безплатна гореща линия за пострадали от домашно насилие, където се публикуват материали, свързани с разпознаването на насилието, както и къде и как може да се потърси помощ. За интереса към тях може да се съди и по ангажираността на аудиторията и активната позиция, изразявана в социалните медии.

“Според нас този профил допринесе много за увеличаване на обажданията на линията и за разпознаване на домашното насилие. В условията на COVID-19 и изолацията много хора ни пишеха, защото не винаги е възможен разговор по телефона, когато са затворени с насилника вкъщи”, допълват от сдружение “Алианс”.

 

За AVON:

Над 130 години Avon подкрепя жените като предоставя иновативни и качествени продукти за красота, които се продават предимно от жени на жени. Милиони независими Представители по целия свят продават емблематични Avon брандове като Avon  Color и ANEW чрез своите социални мрежи, изграждайки свой собствен бизнес за красота. Компанията  подкрепя увеличаване правата на жените и насърчава предприемачеството, като е дарила над 1 милиард долара за благотворителни, научни, образователни и хуманитарни инициативи в подкрепа на жените и техните семейства чрез Avon и Avon фондацията за жени. Повече за компанията и нейните продукти може да прочетете на www.avon.bg, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/avonbulgaria.

 

За сдружение “Алианс”:

Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” /АЗНОП/ е доброволно обединение от неправителствени организации, реализиращи дейности и услуги в областта на превенцията на насилието и предоставянето на услуги и програми за пострадалите. Сдружението е учредено от 9 НПО  във Варна през септември 2008 г. и е вписано в Регистъра на ЮЛНЦ при Варненски окръжен съд с решение №271 от 06.08.2009 г. Сдружението е регистрирано за извършване на общественополезна дейност и вписано в регистъра на МП и разполага с удостоверение за регистрация №864-01 за предоставяне на социални услуги, издадено от АСП.