Образование

С тържествено събрание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ честваха Студентския празник

С тържествено събрание във Великотърновския университет отбелязаха предстоящия на 8 декември Студентски празник. На официалното честване присъстваха ректорът за един ден Борислава Желязкова, третокурсничка в специалността „Педагогика на обучението на математика и информатика“, зам.-ректорите на висшето училище, деканите на факултетите, членовете на Академичния съвет, председателят на Общото събрание проф. Антоанета Анчева, представители на Студентския съвет и на Съвета на настоятелите, ректорът на ВТУ в периода 1999 – 2007 г. проф. Иван Харалампиев, преподаватели и студенти.

По традиция бяха връчени стипендиите на Академичния съвет,  личната стипендия на ректора, учредена на името на член – кореспондента проф. Александър Бурмов, основател и първи ректор на Университета, и Академичната награда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

„Това е най-хубавият празник, той е в сърцата на всички нас, защото е млад, пълен с енергия, с очакване и надежда. Това е един от най-светлите  празници, празник на младостта“, каза  зам.-ректорът по учебната дейност проф. Христо Бонджолов, който приветства академичната общност от името на ректора проф. Димитър Димитров. Проф. Бонджолов коментира тревожните резултати на българските ученици в международните класации. „Искам да покажем на другите, че ние не сме провинциален университет, че ние не раздаваме и не продаваме дипломи, че нашата диплома е атестат за бъдеще.  Затова се надявам оттук насетне, както сме го правили, че ще положим сериозни усилия да защитим името на институцията и да не попадаме в позорната графа на  най-незнаещите и неможещите“, подчерта проф. Христо Бонджолов.

Председателят на Студентския съвет Спартак Михайлов пожела на колегите си да празнуват отговорно, а от името на чуждестранните студенти поздрав отправи Дияна Стойчева. Тя е от украинския град Бердянск. Учи в Историческия факултет, където е приета в IV курс с успех Отличен 5,98. „Пожелам ви да правите това, което  харесвате и обичате. Да имате безкраен източник на вдъхновение, което ще ви  помага да постигате желаните височини в професията и избраната специалност. И най-важното – пожелавам очите ви да горят така, както,  когато сте дошли тук за първи път“, каза Дияна.

Велислава Великова е тазгодишният носител на Академичната награда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е студентка в магистърските програми „Археология“ и „История и култура на Източното Средиземноморие и Балканите в късната античност и Средновековието“. Дипломира се с отличен успех, има множество публикации в научни издания,  научни изяви, активно участие в академичния живот на Историческия факултет, многобройни теренни проучвания като стажант в екипите, както и в национални и международни проекти.

„Бях изключително поласкана от номинацията. Бях на седмото небе, чувствах се дори недостойна, тъй като  Академичната награда  е отговорност, комплимент“, сподели Велислава преди връчването на отличието. 5000 евро е наградата. Бъдещият археолог възнамерява да използва средствата за книги, част от които ще дари на университетската и на регионални библиотеки, а с останалата част се надява да покрие таксите за специализация  в западноевропейски университет.