Община

С телеметрична система следят Янтра и Белица през 15 минути

През 15 минути в Община Велико Търново постъпва информация за нивата на реките Янтра и Белица. Данните са от новата телеметрична система, която следи в реално време количеството речни води. 1,84 метра е нивото на Янтра в точката в кв. „Чолаковци“, където критичната стойност е 6,60 метра.

Три съвременни устройства, оборудвани с прецизни радарни сензори, са монтирани на мостовете в кв. „Чолаковци“ /Велико Търново/, Килифарево и с. Пушево. Освен актуална информация, те позволяват и съставянето на прогнози за движението на речните нива.

Новата система е много полезна в условията на продължителни и обилни валежи, какъвто период започва от днес. Тя бе закупена със средства по инвестиционната програма на Община Велико Търново. Данните могат да бъдат своевременно изпращани и до всички институции, имащи отношение към превенция и управление на рисковете от наводнения, бедствия и аварии.

При промяна на водното ниво спрямо предварително зададени критерии, в контролния център постъпват предупредителни или съответно – аварийни сигнали. При необходимост служители от звеното за сигурност и противодействие на бедствия и аварии ще следят допълнително състоянието във всички рискови участъци по поречието на Янтра

Обстойно проверени са и всички общински язовири. Състоянието им е задоволително, а всеки от водоемите има достатъчно свободен капацитет за поемане на повишени валежни количества.

Кметовете и кметските наместници на населените места също са ангажирани с наблюдение на нивата на малките реки и дерета, язовири, както и за свлачищни процеси.