Образование

С редица прояви цяла година Кръжокът „Четящият студент, четящото дете“ ще отбележи своята 10-а годишнина

През октомври тази година кръжокът „Четящият студент, четящото дете” към Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” навлиза в своята десета година. Кулминацията ще е на 8 октомври 2024 г., когато ще се проведе тържественото честване.

„Академичната 2023/24 г. ще е изпълнена с дейности, предшестващи празника. Те ще са ориентирани в две основни направления – насърчаване на езиковата грамотност сред децата чрез провеждане на множество работилници под наслов „Четем заедно!“, фокус смесена етническа среда и българските училища зад граница. Част от тях ще бъдат онлайн, а други на живо. Второто направления е мотивация на студентите за споделено четене и формиране на любов към учителската професия чрез срещи с дейци на образованието и изкуството под наслов „Лекции по вдъхновение“. За първи път студентите ще подпомогнат изследване на докторант чрез участието си във второто равнище на експериментална работа, озаглавено „Подобряване на компетентността по четене на художествен текст в условията на неформално образование във втори клас“. Ще се засили приемствеността, като част от работилниците с деца ще бъдат модерирани съвместно от основатели на кръжока, вече учители, и настоящите четящи студенти”, обясни проф. Мариана Мандева, ръководител на Кръжока.

По повод 10-ата годишнина ще бъдат организирани и конкурси по творческо писане за деца и студенти, като най-добрите текстове ще станат част от юбилеен сборник. Ще бъдат изготвени и дарени нагледни материали, подпомагащи ограмотяването на деца и възрастни от етнически малцинствени общности у нас.

„Ще бъде направено дарение от художествена литература на български език за нашите училища зад граница. В Кипър направихме такова преди години. И сега ще се включат отново в акцията ученици от Велико Търново и студенти”, допълни проф. Мандева.

Кръжокът „Четящият студент, четящото дете” започва дейност преди 9 години с 16 студенти от специалностите ПНУП /Предучилищна и начална училищна педагогика/“ и НУПЧЕ /Начална училищна педагогика с чужд език/, редовно обучение, бакалавър. Към този момент те са много повече. Завършват образованието си във ВТУ, но винаги има нови желаещи да се включат в Кръжока. Участието им в него е доброволно.