Образование Община

С първа копка стартираха ремонтите в две великотърновски гимназии

Днес в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ и ПГТ „Д-р Васил Берон“ в гр. Велико Търново  се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането мащабни ремонти.

На церемонията В Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия присъстваха: инж. Розалия Личева – началник РУО Велико Търново, проф. д-р Георги  Камарашев – заместник-кмет Община Велико Търново, Иван Даскалов – управител на строителната фирма „Политрейд Кънстръкшън“, извършваща ремонтните дейности.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основните дейности, които се предвижда да бъдат финансирани с изпълнението на проекта в ПГСАГ, са :

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на училищната сграда, на театралният салон и физкултурният салон – направа на интегрирана топлоизолационна система;

Цялостен ремонт на покрив на театрален салон и частичен ремонт на покрив на учебната сграда;

Вътрешен ремонт на учебните, санитарните, общите и административни помещения, включващ шпакловка и боядисване с латекс по стени, направа на окачени тавани, ремонт и освежаване на мозаечна настилка; направа на нови настилки и облицовки, съобразно предназначението на помещенията;

Частична подмяна на дограма;

Изпълнение на нови сградни инсталации – ОВК, ВиК и Електрическа;

Въвеждане на мерки за пожарна безопасност, както и изграждане на нова пожароизвестителна инсталация;

Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез изграждане на асансьор и адаптиран санитарен възел на всеки етаж;

Освежаване на прилежащото дворно пространство;

С изпълнението на изброените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Срокът на договора за целия проект е 60 месеца.