Политика

С представяне на доклад за нарушения на трудови права КНСБ Велико Търново отбелязва Международния ден на труда

С представяне на Четвъртия годишен доклад на КНСБ за нарушения на права, свързани с упражняване на правото на труд – търновската синдикална организация отбелязва Международния ден на труда – 1 май. Документът е изработен по информация на Инспекцията по труда, по сигнали на синдикални членове и граждани, доверени адвокати, както и от публикации в медиите, съобщи областният координатор на КНСБ Иванина Янкова. По думите й целта на доклада е да насочи вниманието на държавните органи върху два основополагащи за синдикалната дейност въпроса – правото на сдружаване и колективното трудово договаряне на всички равнища и състоянието на тези две права в България през последните няколко години.

„Чрез доклада обосноваваме необходимостта от предприемането на законодателни и контролни стъпки в защита на тези права. Особено що се отнася до правото на сдружаване, което макар и международно признато и конституционно уредено право,  не е гарантирано в текущото законодателство, с изключение на правото на сдружаване в политически партии и движения. Нито чрез норми в Наказателния кодекс, нито чрез административни норми в Кодекса на труда или в други закони, даващи основание за търсене на административна отговорност от нарушителите”, поясни Янкова.

Основното предложение на КНСБ е криминализиране на действията, насочени срещу правото на сдружаване. „Това наше предложение стои нерешено в продължение на повече от 20 години. Нарушенията срещу правото на сдружаване обикновено се прикриват, представят се като нарушения, свързани с разпоредби на Кодекса на труда или Закона за защита от дискриминация.  Същността им се завоалира, за да  се представят като колективни спорове”, коментира областният координатор.

КНСБ обобщава сигналите за нарушени синдикални права в четири групи. Те са сплашване и тормоз на работници и служители по повод членството им в синдикални организации, дискриминация на база синдикално членство, незачитане на признати от законодателството синдикални права, намеса в дейността на синдикалните организации от страна на работодатели.

В доклада са представени още нарушенията при колективното трудово договаряне,  на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, работното време, почивките и отпуските.