Община Социални дейности

С празник Общностен център за деца и родители „Царевград” отбеляза своите 4 години

     Над 5000 консултации, информации и индивидуална подкрепа, според необходимостите на децата и семействата, е дал Общностен център за деца и родители „Царевград” във Велико Търново през четирите години на съществуването си. Той е създаден по проект през 2016 година в бившия пионерски дом на бул. „България” и работи в четири направления. Дейностите надграждат предишния успешно реализиран проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново. За предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и родители „Царевград” работят 27 специалисти – социални работници, психолози, логопед, рехабититатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услугите „ Ранна интервенция на уврежданията” и „ Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” се предлагат от екип специалисти, които подкрепят кърмачета и деца до 7-годишна възраст с увреждания или в риск от забавяне в развитието и техните родители. За всяко дете се изработва индивидуална програма за работа. До момента услугите са предоставени на повече от 130 деца, сключените договори за дългосрочно ползване на дейността са 115. През миналата година в Общностен център за деца и родители „Царевград” във Велико Търново стартира провеждане на цикъл от работилници за родители „ Да пораснем заедно ПЛЮС”. Те се реализираха на базата на подписан Меморандум за сътрудничество между Община Велико Търново и УНИЦЕФ България и са част от пилотна програма за подкрепа на родители на деца с увреждания и затруднения. През двата цикъла на работилниците преминаха 19 родители.

722 индивидуални консултации и 508 домашни посещения във Велико Търново и населените места на общината са проведени в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, които съдържат пакет от интегрирани дейности, насочени към различни групи – бъдещи родители, семейства с малки деца от 0 до 7 год., родители с нисък социален статус или без работа и др.

С участието на екипа на Общностен център за деца и родители „Царевград” във Велико Търново през четирите години на дейността му са проведени 792 информационни срещи в Медицински центрове, в детските ясли и детските градини в общината и др.

2091 консултации за снемане на здравен статус и 1670 консултации за снемане на дентален статус на подрастващи до 7 години е извършил екипът на центъра в услугата „Здравни консултации за деца”.

     Изключително полезен в грижата за най-малките е „Семеен център за деца от 0 до 3 години” с капацитет десет места. Той осигурява дневен режим, хранене и стимулираща среда, съобразени с възрастовите особености и специфичните нужди на ползващото услугата дете. Нейният екип е от две медицински сестри и детегледачка. Тук през периода специализирани грижи са получили 115 деца. За всичко това разказа Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.

Стойността на проекта е 1 192 023 лева. Днес с пъстър празник в парк „Дружба” във Велико Търново центърът отбеляза своята 4-годишнина с много приятели, колеги и представители на институции.