Община Общински съвет

С пакет от мерки Община В. Търново подпомага граждани и бизнес

С пакет от мерки Община Велико Търново ще подпомогне граждани и представители на малкия и средния бизнес, засегнат икономически от епидемията от COVID-19. Те бяха приети с широка подкрепа от представители на всички политически сили в местния парламент.

„Считам за законосъобразно и целесъобразно Община Велико Търново да освободи от заплащане на наем в периода на извънредното положение своите контрагенти по действащи наемни договори, които са преустановили дейности, за да облекчи финансовите им затруднения. И макар това да доведе до над 150 000 лева намаляване на собствените приходи, това е инвестиция в оцеляването при условията на криза. Към настоящия момент следва да се акцентира на конкретни дейности, целящи оптимално бързо и сравнително безболезнено преодоляване на неблагоприятните икономически последици. За компенсиране на пропуснатите ползи ще се търсят способи и начини в течение на цялата година, след като бъде отменено извънредното положение“, коментира кметът Даниел Панов. Той благодари както на общинска администрация за разработения комплекс от мерки, така също на всички общински съветници, граждани и бизнес, направили конкретни предложения.

За периода на извънредното положение освободени от наем ще бъдат:

ползвателите на нежилищни недвижими имоти и търговски обекти – общинска собственост;

ползвателите на терени общинска собственост, върху които са поставени преместваеми обекти;

ползвателите на общинска площ за търговия на открито;

спортните клубове, явяващи се наематели по договори с ОП „Спортни имоти и прояви“.

Условието за всички е да са преустановили дейност съобразно заповедта на здравния министър, издадена на 13 март и във връзка с извънредното положение.

До 31 август се удължава срокът, в който могат да се плащат наеми за общинските жилищни имоти. За срока на извънредното положение учениците, които ползват общежитие „Колю Фичето“, са освободени от дължимите такси.

Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ също ще освободи от наем в периода на извънредното положение своите партньори и контрагенти, които не работят, включително и занаятчиите от Самоводската чаршия. До възстановяване на обичайната търговска дейност на дружеството Община Велико Търново ще заплаща електроенергията, необходима за поддържане на съоръженията на Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.