Съд

С открит урок приключи курса на Административен съд – Велико Търново по образователната програма на ВСС и МОН

За поредна година Административен съд Велико Търново взе активно участие в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темите, свързани със съдебната система в Република България, правата ни като граждани на Европейския съюз и Конституцията на Република България бяха адекватно и достъпно представени на младата аудитория от съдия Костова, съдия Янева и съдия Буюклиев. Учениците от деветите, десетите и единадесетите класове на АК „Аркус“, гр. Велико Търново проявиха интерес и любознателност към правната материя и се оказаха достойни събеседници в проведените дискусии. В анонимни анкети тинейджърите споделиха, че участието им в програмата е допринесло много за общата им култура и за начина им на мислене. Било е полезно, интересно и е дало отговори на много въпроси, които ги вълнуват. За финал, председателят съдия Чемширов, гостоприемно посрещна учениците в съда и интригуващо им разказа за административното правосъдие и за делата, които се разглеждат в Административен съд Велико Търново. Той връчи на всички колежани специални удостоверения за участие. С нескрит интерес гостите наблюдаваха реален съдебен процес по първоинстанционни и касационни административни дела, след което имаха възможност да коментират видяното със съдебния състав. Неформален разговор с лекторите за това как са избрали професията съдия, какво се крие под тогата и как се решава едно дело сложи край на тазгодишната програма.

Още в края на 2017 г. ВСС изрази висока признателност за работата на магистратите и служителите от Административен съд Велико Търново, които отзивчиво и всеотдайно се включват в образователната програма, като връчи на всички лектори и наставници грамоти и служебна благодарност за проявен висок професионализъм. Самата образователна програма е отличена със специална награда „Европейски кристални везни на правосъдието“.