Образование

С обновени класни стаи започва новата учебна година Профилираната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“

За последните пет години най-старата гимназия във Велико Търново увеличи четворно броя на учениците си и през тази учебна година в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се обучават 160 ученици. Училището посреща възпитаниците си с три изцяло обновени класни стаи.

През новата учебна година учениците в Профил „Хуманитарни науки“ ще изучават „Право и журналистика“. Част от учебните им часове включват базови познания и практическа работа по репортерство, медийна грамотност, телевизионна журналистика, особеностите на медиите в интернет, културология. Още в 8 клас учениците ще усвояват базови знания по право, ще се запознаят с основни правни понятия и документи, имат възможността за посещения на съда, ще участват в различни проекти и интересни прояви, свързани с правото.

Училището разполага с модерни специализирани кабинети, лаборатория и студио по журналистика на името на поета, литературовед и журналист Марин Бодаков, възпитаник на великотърновската хуманитарна гимназия.

Професионалната паралелка включва две професии в направление „Терапия и рехабилитация“ и „Лаборант“. По време на обучението си бъдещите терапевти се запознават с устройството и функциите на човешкия организъм и получават базисни знания във връзка със симптомите, диагностиката и лечението на различните заболявания. В хода на обучението те добиват практически умения за работа с физиотерапевтична апаратура, усвояват различни масажни техники и се научават как да поддържат и възстановяват здравето на човека по най-щадящия начин. Работодателите с нетърпение очакват и първите лаборанти да завършат тази година.

Гимназията осигурява стипендии, безплатен транспорт и учебници за новоприетите ученици. Тази учебна година отново най-желаната паралелка в Профилираната хуманитарна гимназия е в направление „Терапия и рехабилитация“.