Образование

С национален научен форум Катедра „Българска литература“ във ВТУ чества 60-годишнина

С национална кръгла маса „Българската литература – класика и съвременност“ Катедра „Българска литература“ във Филологическия факултет на Великотърновския университет ще отбележи своята 60-годишнина. Научният форум ще бъде открит на 17 ноември  в 10.30 ч. в 321. Аудитория в Ректората.

Доклади ще представят над 40 литературоведи от страната и чужбина. Ще участват учени от Института за литература при БАН, Нов български университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, Сорбоната, СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и докторанти, магистри, музейни работници, учители. Сред предпочетените от участниците теми са историята и научноизследователските постижения на Катедра „Българска литература“.

Текстовете, четени по време на кръглата маса, ще бъдат публикувания в специален сборник.

Форумът е под патронажа на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Димитър Димитров.