Община Общински съвет

С над 3 млн.лв. община Велико Търново е дофинансирала социалните дейности през 2017 г.

1 312 000 лв. е приходът на община Велико Търново през миналата година от такси от ясли, детски градини, домашен патронаж и други социални дейности. Разходите обаче възлизат на 4 119 310 лв., съобщи общинският съветник от ГЕРБ Росен Иванов. Цифрите дойдоха в отговор на упреците от страна на колегите му от групата на БСП, че общината не е достатъчно социално ориентирана, защото не приема предложението им да опрости таксите в детските заведения на родители с доходи под прага на бедността.

55% е покриваемостта на разходите от такси за детски ясли. Те възлизат на 280 000 лв., а общината е похарчила за издръжката им 512 500 лв. през 2017 г. В детските градини приходите са 840 000 лв. за сметка на разходи в размер на 2 019 100 лв. Отделно за капиталови разходи общината е дала 1 857 300 лв.

Приходите от Домашния патронаж и други социални дейности са 192 000 лв., а разходите по перото са 951 839 лв. Общината поддържа и множество клубове на пенсионера и инвалида, за които през 2017 г. са похарчени 635 862 лв.

„Трябва да се търси по-добра разходна покривност. Едва тогава ще може да се разширява услугата, да е по-качествена и да говорим за социална справедливост.” – каза Росен Иванов.