Култура

С над 11 000 лв обновяват фондовете на РНБ „П.Р. Славейков“

10080,97 лева е размерът на субсидията на РНБ „П.Р. Славейков“ по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за обновяване на фондовете ѝ с книги и други информационни източници. Стойността на целия проект е 11 200 лв.

Финансовото подпомагане на проектите по Програмата се осъществява чрез обявяване на конкурсна сесия със заповед на министъра на културата, в която се определят финансовите параметри за съответната конкурсна сесия и сроковете за кандидатстване. В проектните предложения се включват 20% произведения на български автори. Министерството на културата подкрепя финансово 90% от общата стойност на проекта. Кандидатстващата библиотека е длъжна да осигури  останалите 10% от други приходоизточници.

Общо 16 институции ( 2 библиотеки и 14 читалища)  в Област Велико Търново ще бъдат подкрепени по Програмата с  29 127,97 лева по проекти на обща стойност над 32 000лв. Най-голям е размерът на одобрените субсидии в Община Велико Търново-за три проекта за над 13 350 лв се отпускат 12 218,35 лв.  Следва  Горна Оряховица също с три проекта. Тяхната стойност е над 9300 лв., а финансирането по Програмата- 8413,31 лв. Максималният размер на подпомагане на читалищата е 1200 лева, за регионалните библиотеки общата стойност на всеки проект не може да бъде  по-голяма от 22 000 лв, а за  общинските библиотеки- от 11 000 лв.

Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” има за  цел  чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Пълния списък с одобрените институции можете да видите на сайта на Министерството на културата, раздел „Конкурси/Обяви“.