Образование

С „Много добър” среден успех от държавните изпити завърши първият випуск мед.сестри и акушерки

   Завършилите първия випуск от филиала във Велико Търново на Варненския медицински университет ще получат дипломите си на специално тържество. То е насрочено за 12 октомври в МДТ „Константин Кисимов”. 

Приключи един успешен четиригодишен период. Надеждите ни се оправдаха. 33 студентки издържаха държавните изпити със среден успех „Много добър”. От тях 17 са акушерки, а 16 са медицинските сестри”, сподели Даниела Тасева – заместник-директор на Филиала. Тя припомни, че специалистите по здравни грижи са получили отлична теоретична и практическа подготовка. За това са допринесли и стажовете в областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново и в други лечебни заведения.

Стремим се да разширим базите си. Ползвахме отделението по „Уши, нос, гърло” в болницата в Горна Оряховица от миналата година. Наши студентки вече стажуват и в нейното акушеро-гинекологично отделение, защото понякога четири курса се събират в една малка база в същото отделение във Велико Търново”, коментира Тасева. Тя сподели, че е каран преддипломен стаж и по родните места. Това дава възможност на бъдещите специалисти по здравни грижи да създадат контакти и да направят един информиран избор за бъдещо работно място.