Образование

С конференция отбелязват 35 години катедра „География” във ВТУ

В зала „Европа“ на Ректората се откри Юбилейна научна конференция, посветена на 35-годишнината от основаването на катедра „География“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Участие в научния форум ще вземат над 40 учени от университети и институти в България. Събитието включва три секции – Природна география, Икономическа и социална география, и Географско образование.
Гости на събитието бяха проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията; доц. д-р Димитър Симеонов, заместник-ректор по учебната дейност; доц. д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет; преподаватели и студенти.
„Скъпи колеги, искам да ви поздравя от името на академичното ръководство и лично от ректора проф. д-р Христо Бонджолов с откриването на тази научна проява, посветена на 35-годишнината от основаването на катедра „География“. Помня голямата част от преподавателите в катедрата и винаги съм се чувствал един от вас. Вие имате изключителен колектив. Искам да ви пожелая още много години ползотворна работа, много студенти, проекти, книги, както и все така убедително да присъствате в научното и академичното пространство. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в приветствието си проф. Вихрен Бузов.
В програмата на конференцията са включени две изложби – „Географското познание“, посветена на автори на учебници по география през Възраждането. Изложбата е организирана съвместно с Национален музей на образованието в град Габрово. „Дестинацията не е място, а нов поглед към света“ – изложба от колажи на студента Йордан Георгиев, специалност „Регионално развитие и геоикономика“.