Образование

С кворум и без журналисти Общото събрание на ВТУ избира ново ръководство

333-ма делегати бяха регистрирани за участие в Общото събрание на Великотърновския университет минути след 9,30 ч. тази сутрин, когато започна неговото заседание. От общо 391 члена, нужният кворум и 254. Така безпроблемно събранието прие дневния ред, най-важните точки от който са избор на председател на Общото събрание и избор на ректор. Беше прочетено писмо от министерство на образованието, с което се препоръчва Общото събрание да бъде отложено, поради законови несъответствия. Писмото идва след извършена проверка от министерски експерти в периода 7-9 май.  Преди да започнат отчетите на настоящото ръководство на вуза, журналистите бяха помолени да напуснат събранието.

Трима кандидати се състезават днес за ректор на Великотърновския университет. Това са настоящият ръководител на висшето училище проф. Христо Бонджолов, деканът на Педагогическия факултет проф. Венка Кутева и деканът на факултет „Математика и информатика” проф. Мирослав Гълъбов.

За председател и зам.-председател на Общото събрание се кандидатираха три екипа. Първият е на проф. Антоанета Анчева от Факултета по изобразително изкуство и проф. Живка Колева от Филологическия факултет. Във втората двойка  са проф. Пламен Легкоступ от Педагогическия факултет и доц. Маринела Агаларева от Историческия факултет, а третата – доц. Борис Желев, декан на Факултета по изобразително изкуство, и доц. Олег Александров от Историческия факултет.

От няколко месеца скандали тресяха ВТУ преди важния ден на избор днес. Стигна се до прокурорски проверки и няколко заведени съдебни иска. В късните часове на деня ще стане ясен изборът на делегатите, както и дали той ще оспорен в съда от недоволните.

Мария Христова