Денят Образование

С избори попълват квотата на Студентския съвет в Общото събрание във ВТУ

Във Великотърновския университет се провеждат избори за попълване на квотата на Студентския съвет в Общото събрание. Изборният ден ще приключи в 16:00 ч., а ако има чакащи да гласуват пред някоя от секциите, там работата ще завърши след гласуването на всички желаещи.

Общо 9 181 студенти имат право на глас за попълване на квотата във Филологическия факултет, Педагогическия факултет, Стопанския факултет, Философския факултет, Факултет „Математика и информатика“, Филиал – гр. Враца и Педагогически колеж – гр. Плевен.

Студентите могат да упражнят правото си на глас в Аулата на Великотърновския университет; кабинет 206 във Филиала – гр. Враца и кабинет 123 в Педагогическия колеж – гр. Плевен.