Образование

С електронни дневници работят всички училища в област Велико Търново

83 училища, от които две частни, функционират в областта. Всички те са  въвели електронните дневници, като 24 от тях използват само електронния вариант. Това съобщи  началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева в интервю за Младежка телевизия Велико Търново. Дневниците са внедрени  в рамките на Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в предучилищното и училищното образование”.

Инж. Личева обясни, че Инспекторатът  координира дейностите по четири основни проекта. Те са „Образование за утрешния ден”, „Подкрепа за успех”, „Кариерното развитие на педагогическите специалисти” и  „Активно приобщаване на децата в системата на предучилищното образование“.

Началникът на РУО подчерта, че всички усилия на експертите са насочени в подкрепа не само на талантливите деца, но и на децата със специални образователни потребности и учениците с обучителни затруднения.