Здравеопазване

С благотворителeн базар беше отбелязан Международният ден без тютюнопушене

Благотворителeн базар под мотото „Да подарим здраве” с избрани творби от проведени конкурси за превенция на тютюнопушенето и разпространение на послания, стикери и материали по темата се
проведе в МОЛ – Велико Търново.
Доброволци приканваха преминаващите лица да се откажат от поредната си цигара за един ден или да дарят средства за децата от детско отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Инициативата е част от образователната кампания „Да подарим здраве” по повод на Международния ден без тютюнопушене – 17
ноември 2022 г., организирана от РЗИ – Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, БМЧК и МОЛ-Велико Търново.