Образование

Съюзът на учените във Велико Търново издаде нов сборник с доклади

    Сборник с доклади от научните конференции през миналата година на Съюза на учените – Велико Търново, излезе в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители.  В него са включени около 20 изследвания на доказани в различни области специалисти и по-млади техни колеги. Те са участвали в Мартенските четения – 20 март и в Дни на науката – 6 юни, през 2019-а.

Един от включените в годишника на СУБ доклад е на доц. д-р Мирко Робов от НАИМ – БАН, на тема „Към топографията на исихастките средища от втората половина на 14 век в ареала на столично Търново“. За „Атанас Бендерев – първи от първите“ в сборника разказва доц. д-р Марко Златев от НВУ „Васил Левски“ . Със специализирани разработки в него се включват и колегите му доц. д-р Милен Иванов и доц. д-р Николай Илиев. „Васил Левски и Балканът“ е темата в изданието на историка  от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ проф. д-р Петко Ст. Петков. А Иван Нурков предлага позиция  по казуса „Къде са оръжията на Левски?“

Разнообразие в тематиката внася докладът на д-р Любка Бурмова   „Отношението Свещено предание – Свещено писание и синтезът между богословието и науката“. Разработка „Организация на база от данни за съхранение на физиологична информация“ предлагат представителите на Института по роботика – БАН, Институт по математика и информатика – БАН, Галя Георгиева – Цанева, Николай Ноев и Красимир Чешмеджиев. В още едно изследване на здравна тема се включва  Галя Георгиева – Цанева заедно с колегата си Негослав Събев, което е на тема „Достъпност на софтуерни продукти от хора със зрителен дефицит“. По традиция в сборника има и доклади на докторанти.

Изданието е реферирано в Националния референтен списък, разпознаваемо е. За публикациите си в него участниците получават и точки при атестиране, което е важно особено при младите колеги. Сборникът излиза от 1996 година без прекъсване, при юбилейни годишнини той е с по два тома. Чрез него продукцията на учени от десетте секции на клона на СУБ в старата столица и различни други организации като Регионалният исторически музей, Регионалната библиотека, двата архива и др. структури стигат до широката общественост“, коментира проф. д-р Петко Ст. Петков – председател на местния клон на Съюза на учените.    

Сборникът с доклади от научни форуми през 2019-а е посветен на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция и избора на Търново за историческа столица на България. Той бе представен  и на традиционната научна конференция, домакинствана преди дни от Филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново.