Денят

Съюзът на ветераните иска да се проучат военните паметници в областта

Областната комисия „Военни паметници”проведе редовно заседание в Областна администрация. Заседанието бе открито от председателя на комисията проф. д-р Любомира Попова и Радослав Симеонов – главен експерт в отдел „Военни паметници” към Министерство на отбраната. На заседанието присъстваха и заместник областният управител Ивета Кабакчиева и Живко Костадинов – началник на сектор „Военни клубове“ ТО – Варна и всички членове на комисията.
По време на заседанието бе обсъдено предложение на Община Стражица за включване в Областния регистър на военните паметници и картотеката на военните паметници на пет военни паметника. Обсъдено беше и предложение на Община Златарица за ремонт на паметника „Майка България“ в общинския център.
Комисията обсъди и предложение на Венелин Иванов от инициативен комитет за изграждане на паметник на първия български генерал – търновеца Сава Муткуров.
Иван Коев, председател на Съюза на ветераните от войните, запозна присъстващите с направеното от него предложение да бъде извършено проучване за Област Велико Търново на военни паметници в населени места без жители  или с по няколко жители. Неговото предложение е тези паметници да бъдат обследвани, реставрирани, да се обнови инфраструктурата около тях и да бъдат чествани при съответните поводи.
По време на заседанието беше предоставена и информация на отпуснатите средства от Министерството на отбраната за мероприятия и ремонт на военни паметници на територията на област Велико Търново.
С постановление № 157 от 30 юли 2018 г. и с постановление № 253 от 22 ноември 2018 г. за общините на територията на областта са отпуснати 43 хил. лв.