Образование

Съхраняване на учителя от прекомерния стрес да е приоритет номер едно в образованието, сочи национално проучване

Съхраняване на учителя от прекомерния стрес в професията чрез прекатегоризация на учителския труд или въвеждане  на компенсаторни механизми. Това посочват за приоритет номер едно в образователната система участниците в национално проучване, проведено от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. 5011 учители и директори от 41 града в страната, сред които и Велико Търново,  са се включили в анкетата. 51,1 на сто от тях определят приоритета за най-важен. „Синдикат „Образование“ беше инициатор на реализираната вече Национална програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти. Сега предлага ранното пенсиониране на учители и директори да става, без те да губят допълнителната добавка от Учителския пенсионен фонд“, поясни регионалният координатор на синдикалната организация Дешка Мандикова.

Като втори приоритет с 49,6%  се нарежда Намаляване на административната тежест и освобождаване на учителя от несвойствени задължения, а на трето – Въвеждане на оценки в начален етап и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум от учениците. Според Синдиката „бързата скорост и либералният стил на образователната система в начален етап нанасят непоправими щети на учениците с дефицити, които трудно преодоляват в прогимназия и гимназия“.

Като приоритетни педагозите открояват още намаляването на броя на учениците в паралелките, както и 6% от БВП да се заделят за финансиране на сферата.

Последен по важност приоритет според респондентите трябва е промяната на началото на учебната година. Едва 0,8 на сто от попълнилите анкетата смятат, че това трябва  да  е  водещо за образователната система.

Резултатите от проучването официално са представени в Министерството на образованието и науката и пред социалните партньори, уточни  регионалният координатор на КТ „Подкрепа“ Дешка Мандикова.