Образование Съд

Състезание по компютърен машинопис и текстообработка се проведе в Районен съд – Велико Търново

Девет ученици от Старопрестолната професионална гимназия по икономика мериха сили в състезание по компютърен машинопис и текстообработка,  провело се в Районен съд – Велико Търново. Надпреварата, организирана съвместно между учебното заведение и съдебната институция се проведе в една от съдебните зали на съда. Десетокласниците от специалност „Съдебна администрация“ трябваше, в рамките на 10 минути, да наберат текст на MS WORD, под диктовката на своята преподавателка Красимира Христова. След това те имаха на разположение 15 минути да проверят написаното и да го форматират. Диктовката бе по текст от протокол от реално съдебно заседание, проведено във Великотърновски районен съд.

Административният ръководител – председател на съда съдия Младен Димитров връчи на всички участници в състезанието грамоти за участие, а най-добре представилите се получиха и предметни награди. Той подчерта, че вратите на Районен съд – Велико Търново са винаги отворени за учениците от Старопрестолна гимназия по икономика и при желание от тяхна страна, те винаги могат да присъстват на открити съдебни заседание. Целта на тези посещения е обучаващите се в специалност „Съдебна администрация“ да натрупат практически опит, така че след завършването си да разполагат с нужната им база от знания и умения за започване на работа в администрацията на съда.

Днешното състезание по компютърен машинопис и текстообработка бе наблюдавано от по-малките ученици от IX клас, обучаващи се в специалността. Миналата седмица те също взеха участие в надпревара по бързопис и форматиране на текст, провела се в сградата на училището.

Дейностите насочени към учениците от специалност „Съдебна администрация“ се реализират по силата на подписано споразумение за сътрудничество и партньорство между Старопрестолна професионална гимназия по икономика и Районен съд – Велико Търново.