Полиция

Съставиха 12 акта при операция за пресичане на незаконния дърводобив в областта

На 22.08.2018 г. и 23.08.2018 на територията на РУ В. Търново с цел пресичане на незаконния добив на дърва и предотвратяване на влошаването на пътната инфраструктура в следствие на усиления трафик на тежкотоварни превозни средства, превозващи дървесина, се проведе специализирана полицейска операция съвместно със служители на Регионална Дирекция Горско стопанство – В. Търново. При проведената операция са съставени 2 акта по Закона за горите, 2 акта по Закона за автомобилния превоз и 8 акта по Закона за движение по пътищата.