Денят

Създадоха Областен кризисен щаб за борба с безводието

Областният управител инж. Георги Гугучков създаде кризисен щаб за справяне с безводието в населените места на областта. Целта е да има координация, взаимодействие и по-голяма оперативност между общините и останалите структури на територията на региона. В щаба влизат представители на ВиК „Йовковци“, общините и РЗИ.

По-рано през деня областният управител проведе разговори с всички кметове на общини, както и с началника а НВУ. Бригаден генерал Иван Маламов е уверил, че при нужда ще предоставят пет водоноски за питейна вода на населението от областта.

Ето каква е фактическата обстановка по общини:

На територията на община Велико Търново има отделни населени места с проблеми, като най-сериозният е режима в село Ресен. Общината не се нуждае от допълнителна помощ за снабдяване на населението с питейна вода или вода за битови нужди.

В община Горна Оряховица най-проблемно остава село Драганово. Там ВиК подменя част от компрометираните водопроводи. Въпреки, че авариите продължават, тази рехабилитация ще подобри ситуацията.

В Полски Тръмбеш има прекъсване на водоподаването в няколко населени места в следствие на аварии, но засега общината се справя със собствени средства и усилия.

В Лясковец в някой села на моменти има недостиг на водни количества в следствие разрастването им, или остарели водопроводи. Проблемите са от години и общината се справят.

В община Сухиндол имат проблем с водоизточниците , но на този етап също нямат нужда от допълнителна помощ, тъй като разполагат със свои цистерни за осигуряване на вода за населението. Общината е на път да закупи водоизточник от фирма, който е с отпаднала необходимост. От РЗИ са вземати проби, установена е, че водата е годна. Остава въпроса за заплащането на този водоизточник и се очаква решение на Общинския съвет.

В Стражица проблемните села са три. Това са Водно, Теменуга и Железарци, като най-сериозно е положението в село Железарци в следствие на водоизточник. Относно осигуряването на вода за питейни и битови нужди общината не се нуждае от помощ.

В Павликени проблемите са в пет села, които са на режим заради пресъхнали водоизточници. Общината е успяла да договори пускането на вода по един от каналите на „Напоителни системи“- Главен ляв разпределителен – Главен десен Бутовски – Главен ляв Баташки. Въпреки, че тя още не е стигнала до село Караисен, в района вече се усеща повишаване нивото на подпочвените води. Опитът от миналите години показва, че захранването на напоителните канали значително подобрява ситуацията с водоснабдяването и навиряването в частните кладенци.

Подаването на вода по протежение на гореизброените канали е необходимо за оросяване на дренажните източници в селата Недан, Батак и Караисен, които в момента са подложени на драстичен водоснабдителен режим.

Проведени са редица разговори и срещи с ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, които отпускат вода, но срещу сключени договори за напояване и съответното заплащане.

На този етап общината няма нужда от допълнителна помощ и сама осигурява на населението водоноски.

В община Златарица има проблемни села от години, заради аварии и стара водопроводна мрежа, но кметът е уверил, че не се нуждае от помощ.

В Елена също се справят със собствени ресурси. Проблеми има в селата Маско и Буйновци. В Майско общината е намерила допълнителен водоизточник, предстои да се изчистят процедурни подробности.

В община Свищов, където от вчера осем села са на режим и е обявено бедствено и частично бедствено положение, се справят със собствени ресурси, тъй като имат цистерни за осигуряване на вода. От режима са засегнати около 7 000 души, а проблемите се дължат или на компрометирана водопроводна мрежа, или на пресъхнали водоизточници.

„Община Свищов не се водоснабдява от язовир „Йовковци“, който осигурява вода на 60% от населението на област Велико Търново, а от собствени водоизточници“, посочи областният управител инж. Георги Гугучков. Той припомни, че почти всяко лято се обявява режим и бедствено положение и акцентира, че решението е да се направят допълнителни сондажи за намиране на водоизточници. По думите на областния управител община Свищов в последните години е направила най-много инвестиции по подмяна на водопроводната мрежа, но въпреки това проблемът с безводието стои.

„Аварии стават всеки ден в цялата област, но сега проблемът наистина е много сериозен, тъй като има населени места, които с часове са без вода и на тях трябва да се помогне“, коментира областният управител. По думите му основният проблем, с изключение на селата Ресен и Драганово, е на населени места, които не вземат вода от язовир.