Денят Община

Създава се временна организация на движението от 23 до 26 август по ул. „Димитър Буйнозов“

Във връзка с извършване на  строителни работи на обект: Жилищен комплекс „Яворов“ гр. Велико Търново, за който е издадено разрешение за строеж №180/23.06.2021г. на главния архитект на Община Велико Търново за времето от 23.08 до 26.08 2022 г. се въвежда следната временна организация на движение:

Предвижда се да се изгради вход/изход на комплекс „Яворов“ на ул. „Димитър Буйнозов“ в гр. Велико Търново за обслужване на живущите.

Изходът на ул. „Димитър Буйнозов ще е без предимство и ще се сигнализира с пътни знаци Б2 и Г2.