Прокуратура

Съдят управител, ощетил с осигуровки 37 строители, работили в Германия

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу С.Д. за това, че в периода от 04.05.2015г. до 25.01.2016г., в гр. Велико Търново, в качеството на пълномощник на „С“ ЕООД, упълномощен от управителя на дружеството, при условията на продължавано престъпление укрил за дружеството задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за здравно осигуряване в особено големи размери – 26 574,78 лв., като: обявил в декларации образец 1, подадени от името на дружеството, пред ТД на НАП – Велико Търново,  осигурителен доход в по–малък размер от действителния за осигурените лица, не подал декларации образец 1 за лица, подлежащи на задължително държавно обществено осигуряване и задължително здравно осигуряване и потвърдил неистина в декларации.

С.Д. е предаден на съд и по обвинение за това, че в периода от 01.05.2015 г. до 24.02.2016 г., в гр. Велико Търново, в качеството на пълномощник на дружество, при условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 7984,70 лв. – данък върху доходите на физическите лица по ЗДДФЛ, за дружеството, като не подал декларации образец 1 от името на дружеството за лица, намиращи се в трудови правоотношения с него и потвърдил неистина в декларации образец 1 и образец 6, подадени пред ТД на НАП – Велико Търново.

Според обвинението, обвиняемият решил неправомерно да намали данъчната и осигурителна тежест върху ръководеното от него дружество, като бъде обявяван по-нисък от реалния получаван от работниците доход и като не бъдат декларирани работници или целия им период на работа в изискуемите за това документи, с оглед избягване на установяването и плащането на задължителни осигурителни и здравни вноски и данък върху доходите на физическите лица. В хода на разследването са установени 37 засегнати лица, които имали сключени трудови договори с работодателя и били командировани за определен срок на строителни обекти във ФР Германия.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.