Прокуратура

Съдят бизнесмен, укрил близо 100 000 лв. данъци

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу управител на търговско дружество за престъпление против данъчната система.

Обвинението срещу В. А. е за това, че за времето от 14.02.2007 г. до  13.07.2012 г. в гр. Велико  Търново, при условията на продължавано престъпление (като посредствен извършител, чрез М. Й. – невиновно лице), в качеството на представляващ и управляващ търговско дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО на дружеството, в особено големи размери. Данъчните задържения са на обща стойност 98 943,73 лв, като от тях 73 564, 36 лв. са дължим данък върху добавената стойност и 25 379,37 лв. дължим корпоративен данък.

Деянието извършил, като потвърдил неистина в подадени, по реда на чл. 125 от ЗДДС пред ТД на НАП-В.Търново, от името на дружеството справки – декларации, използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, в които били отразени неполучени в действителност от дружеството доставки от други търговски дружества и приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури за неполучени в действителност от дружеството облагаеми доставки.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.