Образование Съд

Съдът върна на работа уволнения като преподавател във ВТУ зам.-министър на правосъдието

Проф. Николай Проданов – дългогодишен преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и настоящ заместник-министър на правосъдието, е възстановен на работа във вуза от Районния съд в старата столица, след като беше дисциплинарно уволнен на 5 ноември м.г. Мотивите за крайната мярка на ректора проф. Бонджолов бяха, че преподавателят не се е явявал на работа и не е изпълнил възложения му график за учебни часове през изминалата учебна година.

Пред магистратите проф. Проданов е претендирал, че уволнението му е незаконно, защото учебната му натовареност за учебната 2017/2018година  била възложена в нарушение на чл.26 от Закона за висшето образование. Проданов твърди още, че е извършено манипулиране на електронния график за разпределение на часовете – без негово знание са му възложени часове с цел да бъде дискредитиран като преподавател и да се представи, че не е усвоил възложените му часове; не бил уведомен за започналото дисциплинарно производство, не са му искани писмени обяснение по реда на Кодекса на труда. Нарушенията на трудовата дисциплина са установени още на 16.04.2018г., а заповедта е издадена на 05.11.2018г., т.е. повече от два месеца от откриване на нарушението. Въз основа на тези съображения за незаконосъобразността на уволнението по атакуваната заповед, уволненият преподавател е поискал от съда да признае уволнението за незаконно, за го отмени и да го възстанови на заеманата преди това длъжност. Претендира и разноските по делото.

Разглеждайки фактите, съдът е счел, че при издаването на атакуваната заповед за уволнение действително не е спазена процедурата по Кодекса на труда.

„Дисциплинарното наказание е наложено извън сроковете по чл. 194 от Кодекса на труда, липсват доказателства, които да установяват кога е връчен на ищеца измененият график за часовете му за месеците април и май 2018 г. Връчването на представените графици от електронната система беше оспорено от ищеца и предвид липсата негови подписи върху тях, както и с оглед липсата на други писмени доказателства за това, съдът не дава вяра на показанията на св. С.Т., че ищецът е бил запознат с изменения му график за работа за месеците април и май 2018г. След като ищецът не е имал възложени по установения ред от работодателя конкретни трудови задължения за април и май 2018г., то и неявяването му на работа през посочените в заповедта за уволнение дати на тези месеци не представлява виновно неизпълнение на трудовите му задължения.” – се казва в решението на Районен съд – Велико Търново, с което той постановява уволнението на преподавателя за незаконно и присъжда ВТУ да му плати  1 200 лв. разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 27.03.2019г.

 

Проф. д-р Николай Проданов беше назначен за заместник-министър на правосъдието по предложение на Цецка Цачева. Професорът влезе в Министерски съвет от квотата на “Обединени патриоти”.

Проф. Проданов има над 30 години преподавателска и научно-изследователска работа. Той беше преподавател към катедра “Публично-правни науки” в Юридическия факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Беше и зам.-ректор по научното и кариерно развитие, но беше освободен от поста заради съкращаване на щата.

Мария Христова