Съд

Съдът във Велико Търново отваря врати за граждани

Традиционната инициатива Ден на отворените врати ще се проведе на 7 април в Съдебната палата във Велико Търново. В нея ще участват съвместно Районен, Окръжен и Апелативен съд, както и Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура. В рамките на мероприятието са предвидени редица инициативи, насочени основно към младите хора – ученици и студенти от старата столица, като събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт във Велико Търново, както и към представителите на медиите.

Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 10.00 ч. с встъпителни слова на председателя на Апелативен съд – Велико Търново  Янко Янев и прокурор Румяна Ирманова, говорител на Апелативна прокуратура – Велико Търново. След откриването, за учениците и студентите са предвидени информационни турове в Съдебната палата, включващи посещения на отделните служби, презентиране на работата на отделните органи на съдебната власт, на адаптираните зали за изслушване на деца в Районен съд, софтуера за синтез на реч в Окръжен съд и др.

От 10.15 до 12.20 ч., в Зала 11 на Окръжен съд – Велико Търново, студенти от Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ специалност „Право“, под ръководството на прокурор от Апелативна прокуратура ще направят ролево представяне пред студенти от специалностите „Право“ и „Журналистика“ на етапите на досъдебното и съдебното производство по наказателно дело с висок обществен интерес, разглеждано реално преди години от съда.

От 10.15 ч. в Зала 10 на Апелативен съд – Велико Търново председателят на съда Янко Янев ще запознае студенти от специалност „Право“ с историята, структурата и функциите на ВТАС, със специфичните дела, разглеждани от него и с електронните системи за осъществяване на видеоконферентна връзка, за случайно разпределение на дела и за отдалечен достъп до електронните досиета по дела.

От 11.10 ч. в Зала 9 на Окръжен съд – Велико Търново ще се проведе среща-дискусия между магистрати от ВТОС, ВТРС, ВТОП, ВТРП и следовател от Окръжна следствена служба с ученици от гимназиалния курс. Учениците ще имат възможност да демонстрират познанията си относно съдебната власт, както и да получат отговори на всички въпроси.

От 13.00 ч. и от 15.00 часа, в Зала 11 на Окръжен съд – Велико Търново ще се проведе среща на съдия и прокурор с ученици от началния курс на обучение, за които са подготвени специални презентации, адаптирани с възрастта на децата.

 

Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.