Съд

Съдия Румян Жеков се пенсионира със златен почетен знак от ВСС

С решение на Висшия съдебен съвет, съдия Румян Жеков бе освободен от заеманата от него длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново поради пенсиониране. С решението на ВСС му е присъдено отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Румян Жеков е завършил СУ „Климент Охридски”, специалност „право” през 1980 г, като има общо над 38 години стаж като юрист. Кариерата си в съдебната система започва през 1986 г, първоначално като съдия в Районен съд – Горна Оряховица, а впоследствие като административен ръководител – председател на същия съд в периода 1991-1994 г. От 01.04.1994 г. е назначен като съдия в Окръжен съд – Велико Търново. През 1998 г. става един първите назначени съдии в учредения през същата година Апелативен съд – Велико Търново, като професионалният му живот остава неразривно свързан с него до самото му пенсиониране. През 1998 г. придобива и най-високия ранг – „съдия във ВКС/ВАС“.  В периода от 2010 г. до 2015 г. е бил зам.-председател и ръководител на наказателното отделение на Апелативен съд – Велико Търново. Работил е изключително като наказателен съдия.

По повод своето пенсиониране, съдия Жеков получи и специалния плакет на Апелативен съд – Велико Търново от председателя на съда, г-н Янко Янев, в знак на благодарност за безупречния професионализъм  и отговорност, с които е изпълнявал служебните си задължения като съдия по време на дългогодишната му работа в наказателното отделение на съда.