Съд

Съдии от Германия посетиха Окръжен съд – Велико Търново

Трима съдии от Федерална република Германия бяха гости на Окръжен съд – Велико Търново в рамките на посещение по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Г-жа Дагмар Митлер и д-р Хендрик Бук от Централния окръжен съд в столицата Берлин и г-жа Софи Кюриелеис – заместник председател на Окръжен съд – Бранденбург бяха посрещнати в Съдебната палата в старата столица от зам.-председателя на Окръжен съд – Велико Търново, съдия Ивелина Солакова, съдиите Димо Колев и Явор Данаилов и председателя на Районен съд – Трявна, съдия Пламен Евгениев.

Немските магистрати имаха възможността да разгледат Съдебната палата и да научат повече за съдебните органи, които се помещават в нея, както и за отделните служби на съдебната администрация. Тримата чуждестранни съдии проведоха разговор със съдиите от Окръжен съд- Велико Търново и Районен съд- Трявна. Гостите имаха множество въпроси относно работата на съдебната власт в България, наказателния и гражданския процес, натовареността на съдилищата, сроковете за решаване на дела, конкурсните процедури и обучението на българските магистрати. Те самите споделиха и много собствен опит и информация за това как работят съдилищата в тяхната родина.

Съдиите от Германия имаха възможност да наблюдават и открито съдебно заседание по въззивно гражданско дело в Окръжен съд – Велико Търново и от първо лице да се запознаят с процедурите на въззивния процес в нашата държава.

След посещението на Окръжен съд – Велико Търново, немските магистрати се отправиха към своя домакин по програмата за обмен – Районен съд – Трявна, където ще имат възможност да наблюдават първоинстанционни процеси и да научат още повече за работата на съдилищата в Република България.