Денят

Съвместна акция за спасяване на щъркел

На „зеления телефон“ на РИОСВ-Велико Търново е получен сигнал от гражданин за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който прави опити да се освободи от оплетения в единия крак сезал в гнездо на електрически стълб край главната улица на с. Ресен, общ. Велико Търново.

Със съдействието на служители от „Електроразпределение Север“ АД е спряно подаването на ток към електрическия стълб и с вишка е достигнато до гнездото. Младият щъркел е освободен, но поради многократните опити за полет и врязването на връвта около стъпалото, е настъпила деформация и отток на крака.

Птицата е свалена от гнездото и е изпратена за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Белият щъркел е вид, защитен по Закона за биологичното разнообразие и попадащ в категорията уязвим вид. Неговата популация все още е многочислена и стабилна, но с неблагоприятни перспективи в бъдеще.

През юни в РИОСВ са постъпили четири сигнала за бедстващи щъркели – със счупен крак или счупено крило. Благодарение на жители на с. Александрово, с. Царевец и с. Вардим, общ. Свищов и на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш, птиците са спасени и изпратени за лечение в Стара Загора. Експерти на инспекцията са се отзовали и на сигнали за ранени птици от видовете Сива чапла, Обикновена кукумявка и Бухал, които също са транспортирани в спасителния център.