Община Политика

Съветът на Европейските общини и региони заседава във Велико Търново

С дискусия „Настоящата и бъдещата ни визия за Европа и Европейския съюз” днес във Велико Търново започна заседанието на генералните секретари и директори на асоциациите-членки на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР). Форумът бе открит от кмета на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов.

„Горди сме, че с последователните ни усилия по подготовката на Председателството успяхме чрез Сдружението да осигурим национално финансиране, макар и под формата на малки грантове за общините. Близо 100 са проектите, които общините изпълняваме в рамките на Председателството. Чрез тях приобщаваме над 3 милиона души в културни и спортни събития, флашмобове и фестивали, викторини и състезания по промотиране на Европейския съюз и на нашето Председателство. Това е добра практика, която предлагаме и на колегите, поемащи щафета след нас – Австрия и Румъния.

В рамките на Председателството заявихме и три становища в Комитета на регионите: За стратегическата важност на Кохезионната политика, предвид новите предизвикателства пред европейските региони, за Европейската перспектива за Западните Балкани и за ролята на културното наследство. Част от становищата вече са приети, а другите предстои да бъдат одобрени идния месец.

Организираме изнесени заседания на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС, Котер и на Бюрото на Комитета на регионите. Те ще бъдат през юни. В същия период с Комитета на регионите ще проведем и Конференция по бъдещата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз след 2020 година. Ще участваме активно във Форума на високо равнище по Кохезионната политика, отново през юни, организиран под егидата на Председателството. В средата на месец май за нас ще бъде удоволствие да посрещнем група от 50 наши колеги кметове от Асоциацията на Австрийските общини.” – подчерта в обръщението си Даниел Панов.

Организацията (www.ccre.org/) е най-голямата асоциация на местните и регионални власти в Европа. Нейни членове са 60 асоциации на местни и регионални власти от 41 европейски и извън европейски държави.

Домакини на събитието са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Община Велико Търново.

Генералният секретар на СЕОР Фредерик Валие представи общите и консенсусните позиции по визията на европейските местни и регионални власти за бъдещето на Европа, Кохезионната й политика и бюджетът на Съюза за периода 2021-2027 г.

За участие в заседанието във Велико Търново пристигнаха генералните секретари и директорите на двете асоциации на общините и градовете на Австрия, на Фламандските градове и общини от Белгия, на Съюза на градовете и общините от Чешката република, на асоциацията на регионите от Дания, на общините от Естония, на Френската асоциация на общините и регионите, съседите ни от Гръцката и Румънската асоциации на общини, на асоциациите на местните власти от Литва, Люксембург, Обединеното кралство, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Испания и от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС).

„Приобщаването на Западните Балкани е и наш приоритет. Тази тема за нас не е нова. По създаването, развиването и задълбочаването на сътрудничеството между местните власти от региона работим повече от 20 години. След броени дни наша делегация заминава за Общото събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа – то ще се проведе в Словения. На него кметовете ни ще приемат политическа позиция по Стратегията на Европейската комисия за разширяването на Евросъюза и още по-интензивно ще подкрепят европейската интеграция на Западните Балкани.” – съобщи кметът на Старата столица Даниел Панов.

Той обобщи, че в България няма нито една община, която да не е изпълнила проект с европейско финансиране. Общините са разработили над седем хиляди проекта за над девет милиарда евро, с които са кандидатствали за европейско финансиране. Средно във всяка българска община са подготвени по около 30 проекта на стойност от над 35 милиона евро.

„64% от депозираните от нас проекти получиха финансиране. Във всяка община средно изпълнихме по около 20 проекта на обща стойност 16  милиона евро. Общо за периода изпълнените от нас проекти са над 4 300 на стойност 5 милиарда евро, от които нашето съфинансиране е над половин милиард евро.” – обобщи търновският кмет.