Политика

Съветниците от „БСП, АБВ, „Движение 21“ няма да подкрепят проектобюджета на Велико Търново за 2021 г.

Общинските съветници от групата на „БСП, АБВ и Движение 21“ няма да подкрепят проектобюджета на Община Велико Търново за 2021 година. Това обяви на пресконференция председателят  на групата Стефан Антонов. По негови думи „набъбването“ на  бюджета от 96 милиона за миналата година на близо 113 милиона лева за тази година се дължи на преходни остатъци за държавни и местни дейности в размер на 21 милиона лева и на увеличената държавна субсидия за образование с близо 6 милиона, за социални дейности с 2 милиона и за здравеопазване с 1 милион лева. „Местните приходи са занижени без основание  с почти 2 милиона лева и от там произтичат дисбаланси в разходите за местни дейности“, каза Антонов. Като пример той посочи увеличаването на разходите за улично осветление с 86 хиляди лева и свиването на разходите за пенсионерските клубове, фонда за работна заплата в  опазване на околната среда и намаляването на разходите за култура с над 400 хиляди лева.

„От години поставяме остро проблема с определяне на такса битови отпадъци и вместо решение той се задълбочава, като да 2021 г. са предвидени над 2 млиона лева собствени данъчни приходи да отидат за поддържане на чистотата – вместо за инфраструктура. Като част от проектобюджета с бюджетната прогноза се предвижда от 1 януари 2022 г. шоково увеличение на такса битови отпадъци с над 2 милиона лева, което е неприемливо както за нас, така и за гражданите на общината“, коментира Антонов.

Проектобюджетът е включен в дневния ред на утрешното заседание на местния парламент.