Поминък

Съвети от НОКА за овцевъди и козевъди по време на COVID – 19

На 13 март държавата обяви Извънредното положение, затегнаха мерките за движение и ограничиха социалните контакти между хората по време на опаснотта от зараза с COVID-19. Много бизнеси прекратиха дейност, други смениха модела от стационарен в дистанционен, и тук идва въпроса какво да наравят нашите фермери, които произвеждат жива стока? За животните няма епидемия, няма органичаване на мерките за движение, те имат нужда от ежедневни грижи, както всички хора.

Как безопастно земеделските производители да продължат да спазват всички законови срокове по време на пандемията и едновременно с това да бъдат отговорни към здравето си, обобщават от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/.

На лице са вече и следните електронни услуги: Земеделски стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 и по електронна поща на Областните служби по земеделие; Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие, а образци на заявленията могат да намерят на сайта на ДФЗ; Подаване на заявленията по директните плащания на площ може да става и чрез СЕУ, който има открит профил.

Освен текущите административни отговорности, не трябва да се забравят и счетоводните.
Физически лица земеделски производители, които са избрали да облагатат доходите си с приспадане на 60 % нормативно признати разходи за дейността – следва да подадат Годишна данъчна декларация до 30.04.2020 г. Могат да се възползват от 5% отстъпка от данъка за довнасяне ако подадат декларация до 31.03.2020 г. Подаването на декларацията е възможно и дистанционно с електронен подпис на Земеделския производител.
Удължава се срокът до 30 юни 2020 г. за подаване на годишната декларация за физическите лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, в т.ч. дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.
Удължава се и срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци до 30 юни 2020 г. за юридически лица занимаващи се със животновъдство и земеделие. Удължава се срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни 2020 г.. Също е удължен и срокът за обявяване на Годишни финансови отчети за 2019 г. в Търговския регистър до 30.09.2020г.

НОКА напомня на Земеделските производители да съхраняват всички административни и счетоводни документи в оригинал за 5 години назад. При проверка на място от РА – технически инспекторат могат да биват изисквани.

Административните офиси по региони на НОКА съдействат активно на членовете си при описаните електронни услуги.