Образование

СУ „Г.С. Раковски” се включва в схемата за прием на ученици в първи клас

Нов училищен район от новата учебна година се включва в схемата на образователните институции с прием на първокласници във Велико Търново. Това е районът на СУ „Георги Стойков Раковски”, съобщи директорът на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова. Причината е, че за първи път от много години учебното заведение е успяло да направи първи клас за 2018/19-а.  Право на прием ще имат децата на живеещите на улиците  „Христо Донев” от № 2 до № 10, „Георги Измирлиев”, „Иван Сарафов” и „Борис Богданов”.

По традиция първокласниците от село Арбанаси се насочват към ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, от Малки чифлик и Шереметя към СУ „Вела Благоева”, а от Беляковец – в СУ „Г. С. Раковски”, каза Игнатова. По думите й това не означава, че родителите няма да имат право да кандидатстват за другите училища, но записване ще се осъществи при наличие на свободни места.

Според шефката на общинското образование включването на новия училищен район, както и критериите за записване на децата в първи клас са положителни. Най-много – 60 точки, ще получават учениците, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст учат в същото училище.

Нов момент е още, че от догодина кметът ще подписва и заверява предложения от училищните директори прием.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас са публикувани на официалния сайт на Общината за обсъждане. Предстои да се гласуват на сесията на местния парламент през месец декември.