Образование

Студентски семинар „България – най-красивата страна – Литературен прочит на географията”

Студентски семинар „ България – най-красивата страна  – Литературен прочит на географията” се проведе в Регионалната народна библиотека. Събитието се организира от катедра „География” при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Над 20 студенти от специалностите „Културен туризъм”, „История и география”, „Български език и география”, „Регионално развитие и геоикономика” четоха есета по темата.

Събитието беше открито с  песента „Хубава си, моя горо” в изпълнение на четвъртокурсничката Симона Клашнева. Мултимедийна презентация „За българската природа с любов” представи Нина Жечкова. Последва рецитал „Литературата за българската природа”, подготвен от студентите  от специалност „Български език и география”, в който освен стихове на Ботев, Вазов, Джагаров… – прозвучаха и авторски произведения.

По-късно Марина Василева запозна аудиторията с есето си „Периодичната система – другата гледна точка”. Нейната разработка спечели трето място на националния конкурс „Периодичната система на Д.И. Менделеев”.

Проф. Руи Гама от Университета в Коимбра беше специален гост на форума. Той разказа на младите хора за „Португалия – също красива страна в света”. Проф. Гама е във Великотърновския университет по програма „Еразъм+”.

Семинара ръководи гл. ас. д-р Тамара Драганова.