Денят Образование

Студентска трудова борса домакинства Стопанският факултет при ВТУ

На 24 ноември 2022 г. в Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се проведе Студентска трудова борса. Форумът беше открит от проф. д.ик.н Пенчо Пенчев, ръководител катедра „Стопанско управление“ и декан на „Стопански факултет“.

В инициативата взеха участие представители на местната власт в лицето на кмета на община Елена – инж. Дилян Млъзев, както и представители на бизнеса, Дирекция Бюро по труда – Велико Търново и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Целта на събитието е да се даде възможност за среща между студентите, които се обучават в ПН 3.7 Администрация и управление с водещи работодатели и представители на местната власт. Стопанските организации предложиха конкретни работни позиции  и стажантски програми на младите хора и им дадоха ценни насоки за явяване на конкурси и интервюта.

Организаторите – студентски клуб „Идеи 3.7“ и катедра „Стопанско управление“- са убедени, че участието в подобни форуми помага на младите хора за тяхната успешна професионална реализация.